logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33767
Meno kňaza : Juhás, Jozef (1920-2002)
Pcmeno kňaza : juhasjozef1920
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 249
Poradie : 24920
Citát : Juhás Jozef, n. 19. 3. 1920 v Belži, o. 29. 9. 1946, kapl. Snina, 1950 kapl. Prešov, 1951 m. p., 1954 kapl. Košice-Dóm, 1959 kapl. Michalovce, 1962 spr. f. Gaboltov, 1969 spr. f. Kobyly, 1972 spr. f. Zborov.

Číslo záznamu : 37075
Meno kňaza : Juhás, Jozef (1920-2002)
Pcmeno kňaza : juhasjozef1920
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 8290
Citát : JUHÁS, Jozef
* nar. 19.3.1920 Belža, ord. 29.9.1946 Košice – J. Čársky, prim. Hýľov, +3.9.2002 poch. Gaboltov
* 1946 kaplán Snina, 1950 Prešov, 1951 PTP, 1954 kaplán Košice - Dóm, súčasne ceremonár, 1959 Michalovce, 1962 administrátor Gaboltov, 1969 Kobyly, 1972 Zborov, 1985 Bardejov, dekan, 1990 Vyšná Voľa, 1995 sudca, 1999 na dôchodku Gaboltov.
* Sch. 1938, s. 218; 1948, s. 88; 1978, s. 249; 1995, s. 160; 1998, s. 126; 2000, s. 135; 2002, s. 146; 2004, s. 189.>