logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29255
Meno kňaza : Jozif, Ladislav
Pcmeno kňaza : jozifladislav
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 91
Poradie : 6790
Citát : Jozif Ladislav

Číslo záznamu : 30916
Meno kňaza : Jozif, Ladislav
Pcmeno kňaza : jozifladislav
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 44
Poradie : 3510
Citát : Jozif Ladislav
N. 7.8.1879. O. 1894. K na Donovaloch, 1896 SF v Brehoch, N. Bani, 1898 slov. K v Kremnici, prof. náb. na reálke v Kremnici, 1904 SF v Krahuliach, 1908 VAD, 1919 F v Kremnici, 1927 HCEN, 1937 n. o. Žil a zomrel 25.11.1967 v B. Štiavnici.

Číslo záznamu : 68075
Meno kňaza : Jozif, Ladislav
Pcmeno kňaza : jozifladislav
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 378
Poradie : 6080
Citát : Jozif Ladislaus, sac. Dioec. Neosol., can. hon. E. C. N„ em. vic. for., par. rude don., hab. Banská Štiavnica.