logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2886
Meno kňaza : Jelenovič, Michal
Pcmeno kňaza : jelenovicmichal
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 658-659
Poradie : 164750
Citát : Jelenovics Michael.Theologus qua casista duobus et semi altero anno. 1651. factus parochus in Lutila, ubi 1657. Andreas Szily peregit visitationem, qui de parocho dicit, quod sit aetatis 30. parochus annor. 6. ibidem usque 1663. operatus est. 27. Apr. 1668. investitus parochus in Szklenó-Fürdő.
Preklad : Ako kazuista študoval teológiu dva a pol roka. V r. 1651 sa stal farárom v Lutile, kde v r. 1657 vykonal vizitáciu Ondrej Szily, ktorý o farárovi povedal, že má 30 rokov, 6 rokov je farárom. Tam pracoval až do r. 1663. Od 27. apríla 1668 pôsobil ako farár v Sklených Tepliciach.

Číslo záznamu : 29252
Meno kňaza : Jelenovič, Michal
Pcmeno kňaza : jelenovicmichal
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 91
Poradie : 6760
Citát : Jelenovicz Michal
1651 farár v Lutile, 1668 v Skl. Tepliciach. NSP