logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2881
Meno kňaza : Jelenffy, Juraj (1685-1738)
Pcmeno kňaza : jelenffyjuraj1685
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 658
Poradie : 164700
Citát : Jelenffy Georgius.5. Jun. 1722. investitus parochus in Garam-Szöllös et Csejkö, ibi 14. Maji 1731. Georgius Jelenfy peregit visitationem, qui de parocho refert: Aetatis 46. in cura animarum 16. † 1. Mart. 1738. ibidem.
Preklad : 5. júna 1722 bol ustanovený za farára v Rybníku nad Hronom a Čajkove. Tam sa 14. mája 1731 konala vizitácia, v ktorej je o farárovi: 46 ročný, v duchovnej správe 16 rokov. Tam † 1. marca 1738.