logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 66452
Meno kňaza : Jehlicska Ján
Pcmeno kňaza : jehlicskajoannes
Názov knihy : Schematizmus Cleri Archidioecesis Strigoniensis 1915. Ostrihom 1915
Skratka knihy : Schem1915
Strany : 326
Poradie : 4510
Citát : Jehlicska Joannes, nat. 1877. Jan. 20. Jókút: ord.
1899. Jun. 26. Coop. in Szárazpatak, in Nagysúr :
1900. administrator in Dejte, coop. in Nagysúr
1902. admintstrator in Hattyúpatak , coop. in Nagysurány,
1904. administrator in Nyitrapásztó : 1905.
coop. in Pozsony-Virágvölgy : 1908. parochus in
Kopesány : 1914. VAD. surrog.

Číslo záznamu : 67030
Meno kňaza : Jehlicska Ján
Pcmeno kňaza : jehlicskajoannes
Skratka knihy : Schem1933
Strany : 274
Poradie : 2700
Citát : Jehlička Joannes, nat. 20. Jan. 1877 in Dobrá Voda; ord.
26. Jun. 1899; Coop. Suchá n/Parnou. V. Šúrovce;
1900 admin. in Dehtice, coop in V. Šúrovce; 1902
admin. in Švajnsbach, coop. in Šurany; 1904 in
Bratislava-Nové Mesto; 1908 par. in Kopčany; 1914 VAD.
sur. 1928 VAD ord.