logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2871
Meno kňaza : Jedlička, Juraj (Jacovce, -1733)
Pcmeno kňaza : jedlickajuraj1733jacovce
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 657
Poradie : 164600
Citát : Jedlicska Georgius.Theologiam cum cursu speculativo et morali in Pázmáneo terminavit. Fuit cooperator Szakolczae a. uno, dein admin. in Búr. 3. Febr. 1711. investitus parochus in Závada, ubi 1713. Paulus Zichy peregit visitationem, qui de parocho dicit: „In cura animar. annis 6. Non se immittet ad perceptionem proventuum ecclesiae ad tollendam omnem suspicionem.“ 5. Maji 1714. investituram accepit pro Nagy-Jácz. Ibidem 14. Nov. 1731. Franciscus Zichy peregit visitationem, qui de parochri, quod sit presbyter 25. annor. † 1733. ibidem.
Preklad : Non se immittet ad perceptionem proventuum ecclesiae ad tollendam omnem suspicionem.
Teológiu ukončil na viedenskom Pázmáneu. Jeden rok bol kaplánom v Skalici, nato administrátorom v Borovciach. 3. februára 1711 bol ustanovený za farára v Závade, kde v r. 1713 vykonal vizitáciu Pavol Ziči, ktorý o farárovi povedal: „V duchovnej správe 6 rokov. Radšej sa nevmiešava do problémov cirkvi, aby odstránil všetky podozrenia.“ 5. mája 1714 prijal úrad v Jacovciach. Tam 14. novembra 1731 vykonal vizitáciu František Ziči, ktorý o farárovi povedal, že je kňazom 25 rokov. Tam † 1733.