logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 41973
Meno kňaza : Ján(Žilina,1540)
Pcmeno kňaza : janzilina1540
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 3570
Citát : Ján — kňaz Nitrianskej diecézy.
Od roku 1540 bol farárom v Žiline.