logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2838
Meno kňaza : Jánossy, František
Pcmeno kňaza : janossyfrantisek1761
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 654
Poradie : 164270
Citát : Jánossy Franciscus.Natus 30. Mart. 1761. in Sasvár. Theologiam cum quinto a. in seminario generalis 1787. absolvit. Cooperatorem egit in Koross, ab 1790. in Nagy-Topolcsány. Hinc parochus in Kisvendég. Inde m. Aug. 1806. transivit ad Prassicz. Hinc 23. Jun. 1811. ad Nagy-Tapolcsány, una VADnus districtus ejusdem cognominis. † 28. Jul. 1819.
Preklad : Narodil sa 30. marca 1761 v Šaštíne. Teológiu absolvoval v generálnom seminári po piatom ročníku v r. 1787. Ako kaplán pôsobil v Krušovciach, od r. 1790 v Topoľčanoch. Nato sa stal farárom v Malých Hostiach. Odtiaľ prešiel v mesiaci auguste 1806 do Prašíc, potom 23. júna 1811 do Topoľčian, tu bol dekanom rovnomenného dištriktu. † 28. júla 1819.