logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29235
Meno kňaza : Janík, Ján
Pcmeno kňaza : janikjan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 89
Poradie : 6590
Citát : Janík Ján
1806 kaplán v Chrenovci, N. Bani, 1810 SF v Sl. Ľupči, K vo Zvolene, 1812 farár v Lazanoch, 1817 musel rezignoval na faru a ostala prebendátom. 1818 K v Žarnovici, 1819 SF v Selciach, Badíne, Babinej, 1821 K V Krupine, 1826 SF v Krupine, 1828 zase v Babinej, odtiaľ v Budči. 1828 farár v Bacúrove, 1842 v Budči, 1847 v. v. Z. 27.I.1853.

Číslo záznamu : 30908
Meno kňaza : Janík, Ján
Pcmeno kňaza : janikjan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 43
Poradie : 3430
Citát : Janík Ján
1806 K v Chrenovci, N. Bani, 1810 v Sl. Ľupči, K vo Zvolene. 1812 F v Lazanoch. 1817 musel na faru rezignovať a ostal PB, 1818 K v Žarnovici, 1819 SF v Selciach, Badíne, Babinej, Budči. 1828 F v Bacúrove, 1842 F v Budči. 1847 n. o. Z. 27.1.1853.

Číslo záznamu : 73243
Meno kňaza : Janík, Ján
Pcmeno kňaza : janikjan
Www stránka : Mail: Dr. Ladislav Hagara, PhD. [22.5.2024]
Skratka knihy : mail
Poradie : 720
Citát : Ján Janík bol r. 1823 kaplánom v Krupine (Schem. Neosol. 1823, s.23 ), tamže r.1824 (s.25) aj 1825 (s.20) *
R. 1852 žil na odpočinku v Kňazskom domov v Starých Horách (s.113)