logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2804
Meno kňaza : Jančovič, Štefan (Jacovce, 1712)
Pcmeno kňaza : jancovicstefan1712jacovce
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 651
Poradie : 163930
Citát : Jancsovics Stephanus. Absoluto a. secundo theologiae speculativae in Pázmáneo, ordinatus et 10. Sept. 1712. in Nagy-Jácz parochus investitus. Ibidem 1713. Paulus Zichy visitationem peregit, in qua de parocho notavit, quod sit doctrinae benae. Hinc 5. Maji 1714. transivit ad Prassicz cum filiabus suis, cum reapplicatone parochiae Zavadensi et filialium. 6. Febr. 1721. cum deputatis sociis inquisitionem peregit contra praedicantem Szeptencz-Ujfalvensem. † 14. Jan. 1722. ibidem.
Preklad : Po absolvovaní druhého ročníka fundamentálnej teológie v Pázmáneu bol vysvätený za kňaza a 10. septembra 1712 bol ustanovený za farára v Jacovciach. V r. 1713 tam Pavol Ziči vykonal vizitáciu, v ktorej o farárovi poznamenal, že je dobrej viery. Odtiaľ prešiel 5. mája 1714 do Prašíc s filiálkami a potom do farnosti Závada s filiálkami. 6. februára 1721 s deputáciou vykonal vyšetrovanie voči kazateľovi z Hajnej Novej Vsi. Tam zomrel † 14. januára 1722.