logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2968
Meno kňaza : Ján (Rybník, 1559)
Pcmeno kňaza : jan1559rybnik
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 663
Poradie : 165570
Citát : Joannes.Occurrit 1559. parochus in Zewleos (Garam-Szöllös) De quo visitator ejusdem a. notavit: „Vicearchidiaconus, ordinatus Strigonii, uxorem habet et filios, est satis humanus et slavonice bene concionatur.“ 1561. successorem habuit.
Preklad : V r. 1559 bol farárom v Zewleos (Rybník nad Hronom). Vizitátor toho roka o ňom zaznamenal: „Vicearchidiakon, vysvätený v Ostrihome, má manželku a synov, je dosť ľudský a dobre káže po slovensky.“ V r. 1561 dostal nástupcu.