logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2943
Meno kňaza : Ján (Krupina,1449)
Pcmeno kňaza : jan1449krupina
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 662
Poradie : 165320
Citát : Joannes.Occurrit 1449. plebanus de Korpona. (Schemat. hist. Neosol. 184.)
Preklad : V r. 1449 bol farárom v Krupine. (Schemat. hist. Neosol. 184.)

Číslo záznamu : 29211
Meno kňaza : Ján (Krupina,1449)
Pcmeno kňaza : jan1449krupina
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 86
Poradie : 6350
Citát : Ján
1449 spomína sa ako plebán v Krupine. /SchH s.184/