logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29199
Meno kňaza : Jakubík, Jozef
Pcmeno kňaza : jakubikjozef
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 85
Poradie : 6230
Citát : Jakubík Jozef
N. 7.II.1787 v Priekope, zemianskeho pôvodu z Transylvánie. Študoval v Kremnici, Komárne, Trnave a teol. v BB. Hovoril slovensky a nemecky, čiastočne maďarsky a málo francúzsky /CV T. Sv. Peter/ Kaplán vo Zvolene, Kremnici a Detve. Aktuár BÚ. 1813 SF v H. Vsi, 1815 farár vo T. Sv. Petre, 1825 vo Vrícku, 1833 v Podkoniciach, odkiaľ sa o 3 mesiace vrátil do Vrícka, 1835 v Lazanoch per cambium. Z. 25.IX.1851. – Bol neobyčajný silák. Voz dreva vtiahol jednou rukou do rechtorovho dvora. Vyznal sa v liečení, ako ľudový lekár.

Číslo záznamu : 30905
Meno kňaza : Jakubík, Jozef
Pcmeno kňaza : jakubikjozef
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 42
Poradie : 3400
Citát : Jakubík Jozef
N. 7.2.1787 v Priekope. Zeman, pôvodom z Transylvánie. Študoval v Kremnici, Komárne, Trnave a teol. v BB. Hovoril slov. nem. a čiastočne maď. Málo franc. K vo Zvolene, Kremnici, Detve. Aktuár BÚ. 1813 SF v H. Vsi, 1815 v Turč Petre, 1825 vo Vrícku, 1833 v Podkoniciach, odkiaľ sa o 3 mes. vrátil do Vrícka. 1835 per cambium v Lazanoch. Z. 25.9.1851.
Bol neobyčajný silák, voz dreva vtiahol jednou rukou rector. do dvora. Bol ľud. lekár.

Číslo záznamu : 63060
Meno kňaza : Jakubík, Jozef
Pcmeno kňaza : jakubikjozef
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 231
Poradie : 2640
Citát : Jozef Jakubík, nar. 7.2.1787 v Priekope, zemianskeho pôvodu z Transylvánie, študoval v Kremnici, Komárne, Trnave a teológiu v BB, kaplán vo Zvolene, Kremnici a Detve. Aktuár biskupského úradu, 1813 -1815 SF v Hornej Vsi, potom farár v Turčianskom Svätom Petre, hovoril slovensky a nemecky, čiastočne maďarsky a málo francúzsky (z KV farnosti), 1825 vo Vrícku, 1833 v Podkoniciach, odkiaľ sa o 3 mesiace vrátil do Vrícka, 1835 v Lazanoch per cambium. Bol neobyčajný silák. Voz dreva vtiahol jednou rukou do rechtorovho dvora, vyznal sa v liečení ako ľudový lekár, zomrel 25.9.1851.