logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2720
Meno kňaza : Istvánovics, Martin
Pcmeno kňaza : istvanovicsmartin
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 644
Poradie : 163090
Citát : Istvánovics Martinus.Ad curam animarum primo applicatus est in Jabloncza. Hinc 13. Jul. 1680. investitus parochus in Nagy-Ugrócz, ubi 12. Febr. 1682. successorem nactus. 4. Apr. 1687. in Zólyom. Inde m. Apr. 1689. in Pojnik. Hinc 28. Mart. 1691. in Gács, nunc filia ad Gácsfalva, ubi usque 1692. mansit. Demum 6. Jun. 1693. in Kis-Báb. Operatus est usque 1699.
Preklad : Do duchovnej správy bol poslaný do Jablonice. Nato bol 13. júla 1680 ustanovený za farára vo Veľkých Uherciach, kde 12. februára 1682 dostal nástupcu. Od 4. apríla 1687 pôsobil vo Zvolene, od apríla 1689 v Ponikách, od 28. marca 1691 v Haliči, teraz filiálke Starej Haliče, kde zostal až do r. 1692. Potom 6. júna 1693 v Malom Bábe, kde pracoval až do r. 1699.

Číslo záznamu : 29181
Meno kňaza : Istvánovics, Martin
Pcmeno kňaza : istvanovicsmartin
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 83
Poradie : 6050
Citát : Istvánovics Martin
Začal v Jablonici, 1680 farár vo V. Uherciach, 1687 vo Zvolene, 1689 v Ponikách, 1691 v Haliči, 1693 v M. Bábe.