logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29152
Meno kňaza : Huszóczy, Michal
Pcmeno kňaza : huszoczymichal
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 80
Poradie : 5760
Citát : Huszóczy Michal
N. 18.IX.1805, o. 1828, kaplán v Selciach, H. Hámroch, Detve, Krupine, 1833 profesor na gymn. v BB, 1840 farár vo Valči, 1842 D, 1845 na St. Horách, 1851 v Babinej, 1871 v Žarnovici, 1863 AS, VAD, 1879 v. v. Z. 14.X.1684.

Číslo záznamu : 30886
Meno kňaza : Huszóczy, Michal
Pcmeno kňaza : huszoczymichal
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 39
Poradie : 3210
Citát : Huszóczy Michal
N. 18.9.1806. O. 1828. K v Selciach, H. Hámroch, Detve, Krupine, 1833 prof. na gymn. v BB. 1840 F vo Valči, 1842 D, 1845 F na St. Horách, 1851 F v Babinej, 1871 F v Žarnovici, 1863 AS a VAD, 1879 n. o. Z. 14.10.1884.