logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 36979
Meno kňaza : Hunyor, Michal
Pcmeno kňaza : hunyormichal
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 7330
Citát : HUNYOR, Michal
* nar. 5.3.1806 Bačkov, ž. Zemplín, ord. 9.3.1829 Pešť – F. Nádassy, biskup Vác, +21.7.1873 umrel na choleru
* štúdiá – Košice, od roku 1827 pokračoval v Pešti v štúdiách, 20.8.1829 získal titul AA.LL. a PhDr., 20.7.1831 protokolista biskupského úradu, prísediaci súdnej tabule Abovskej stolice, 1835* notár konzistorialného súdu, archivár biskupského úradu, biskupský ceremonár, 1836 - 1853 farár Humenné, prísediaci súdnej tabule Abovskej a Zemplínskej stolice, riaditeľ mestskej kap. školy, 1844* notár dištriktu, 1853* na dôchodku v Čechách, 1856 - 1873 administrátor - farár Vechec.
* AACass, Krstný list z 17.9.1821. B. 1832. Sch. 1828, s. 114; 1829, s. 115; 1833, s. 14; 1837, s. 86; 1838, s. 86; 1839, s. 127; 1844, s. 97; 1847, s. 97; 1853, s. 147; 1857, s. 105; 1865, s. 96; 1869, s. 89; 1871, s. 101.>