logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28045
Meno kňaza : Hukel, Michal
Pcmeno kňaza : hukelmichal
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 118
Poradie : 12890
Citát : Hukel Michal, n. 25. 2. 1912 v Hriňovej, o. 27. 1. 1935, kapl. Trubín, Zv. Slatina 1936 kapl. Hriňová, 1937 kapl. Detva, kapl. Žarnovica, 1939 spr. f. Beňuš, 1942 spr. f. M. Kršteňany, 1977 spr. f. Špačince.

Číslo záznamu : 62901
Meno kňaza : Hukel, Michal
Pcmeno kňaza : hukelmichal
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 134
Poradie : 1050
Citát : Michal Hukel, nar. v Hriňovej 25.2.1910, ord. 25.1.1935 v BB Mariánom Blahom, 1935 -1936 kaplán v Trubíne, Očovej, v rodisku, vo Zvolenskej Slatine, potom opäť v Hriňovej, v roku 1937 v Detve, v roku 1938 v Žarnovici. V rokoch 1939 -1941 bol adm. vo farnosti Beňuš (pripravoval odčlenenie filiálky Bacúch od matkocirkvi v Beňuši), potom poľný kurát pri slovenskej divízii na južnom ruskom fronte (20. peší pluk), od 1.12.1942 do 1.8.1977 pôsobil vo farnosti Malé Kršteňany ako SF. V roku 1943 sa zaslúžil o opravu farskej budovy, v roku 1948 bolo do farského kostola zavedené elektrické osvetlenie. Spravoval farnosť v ťažkých časoch II. svetovej vojny a povojnových, Cirkvi v neprajných rokoch, ale so cťou, to treba zdupľovať. Pred odchodom z Malých Krštenian do História domus zapísal vo veršoch svoje curriculum vitae, ktoré je jeho výpoveďou a osobným pohľadom na 35 ročný úsek v jeho duchovnej činnosti vo farnosti (vyberám dve krátke pasáže):
.. "Na margo svojho predchodcu nevynášam súd, ja to ponechávam na súd múdrosti a spravodlivosti Najvyššieho.... Po februári 1948 sa náboženské pomery u nás rapídne, zo dňa na deň zhoršovali, pretože všetku moc v štáte prevzala komunistická strana, a tá v zastrašovaní a potláčaní Cirkvi hľadala najúčinnejší prostriedok k upevneniu svojej moci. Nastala teda krušná doba perzekúcie duchovenstva a v prvom rade tej jeho časti, ktorá za Slovenského štátu vykázala politickú aktivitu. Na dennom poriadku bolo zatváranie kňazov, súdy, doživotné väzenia i popravy. Kto si dovolil povedať kritické slovo na súčasné pomery verejné, bol okamžite odpílený."..

...„Metále mi smiešne boli a tituly proti vôli,
Kristus metále nenosil, učeníkov svojich prosil,
by s titulmi pokoj mali, by sa ani zvať nedali
učiteľmi - keď sú iba služobníci bratov,
sestier a na Božej vinici iba robotníci.
Odpusť mi môj dobrý Bože, ak som zavše šiel na nože
s vyznávačmi kariéry, s otrokmi ohyzdnej chiméry,
čo kruté obety žiada - ohyzdnú chrbticu hada,
bratovho mena šliapanie a vzájomné požieranie.
Hodnosti? - stupne ľudskej ješitnosti!
Kto na ne raz vkročil, nepozná sýtosti,
je to nános rokov a prežitý balast,
čo ľudskému bratstvu len prekáža narásť..."

V rokoch 1977 -1984 bol farárom v Špačinciach, potom na dôchodku, zomrel v Špačinciach 17.7.1991, pochovaný v Kriváni.