logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 31682
Meno kňaza : Hromada, Jozef (1923-1994)
Pcmeno kňaza : hromadajozef1923
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 192
Poradie : 20460
Citát : Hromada Jozef, n. 16. 11. 1923 v Brezanoch, o. 30. 5. 1948, kapl. Bojnice, Martin, 1949 kapl. Kláštor p. Zn., Martin, 1952 kapl. B. Bystrica, Chrenová, 1955 kapl. Bojnice, 1964 kapl. Žiar n. Hr., 1965 kapl. Žarnovica, spr. f. Skl. Teplice, 1966 spr. f. Tajov, 1970 spr. f. Č. Balog.

Číslo záznamu : 62946
Meno kňaza : Hromada, Jozef (1923-1994)
Pcmeno kňaza : hromadajozef1923
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 152
Poradie : 1500
Citát : ThMgr. Jozef Hromada, trpiteľza vieru, nespravodlivo väznený, nar. 16.11.1923 v Brezanoch, ord. 30.5.1948, kaplán v Bojniciach, 1948 - 1949 v Martine, 1949 v Kláštore pod Znievom, do roku 1952 opäť v Martine a v BB, do roku 1955 kaplán v Chrenovej, 1955 - 1964 v Bojniciach (dňa 6.3.1959 bol odsúdený v súdnom procese s„Nevoľníkmi Panny Márie" za náboženskú činnosť spolu s tromi kňazmi a deviatimi bohoslovcami, 10.5.1960 boli všetci amnestovaní), v Žiari nad Hronom, Žarnovici, 1965 - 1966 SF v Sklených Tepliciach, 1966 - 1970 v Tajove, 1970 - 1980 v Čiernom Balogu, 1980 - 1990 SF a dištriktuálny dekan v Prievidzi (1982 - 1983 excurrendo Sebedražie a Cígeľ), 1990 - do svojej smrti 21.9.1994 SF v Kamenci pod Vtáčnikom, pochovaný v rodisku.

Číslo záznamu : 62964
Meno kňaza : Hromada, Jozef (1923-1994)
Pcmeno kňaza : hromadajozef1923
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 171
Poradie : 1680
Citát : ThMgr. Jozef Hromada, nar. 16.11.1923 v Brezanoch, od roku 1990 - 1994 SF v Kamenci pod Vtáčnikom, súčasne excurrendo Zemianske Kostoľany (ďalej viď farnosť Kamenec pod Vtáčnikom).