logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2620
Meno kňaza : Hrizlakovič, Ján Jozef
Pcmeno kňaza : hrizlakovicjanjozef
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 635
Poradie : 162090
Citát : Hrizlakovics Joannes, Josephus.Istvánfalvensis. 3. Nov. 1731. indutus cerulea, in alumnatu Budensi Széchényiano, deposita nigra Tirnaviensi. 25. Oct. 1733. ordinatus. 27. Mart. 1735. investitus parochus in Felsó-Sipék. Hinc 19. Maji 1737. Koss. Inde 6. Oct. 1743. in Csetnek. Multa discrimina habuit cum ceatholicorum, qui ambas ecclesias catholicorum possidebant. Aug. 1747. ibidem.
Preklad : Zo Štefanovej. 3. novembra 1731 si obliekol modrý habit v alumnáte budínskeho Széchényiana, zložiac čierny habit z Trnavy. 25. októbra 1733 bol vysvätený za kňaza. 27. marca 1735 bol ustanovený za farára v Horných Šipiciach, nato 19. mája 1737 v Koši, 6. októbra 1743 v Štítniku. Mal spory s nekatolíkmi, ktorí vlastnili dva kostoly. Tam † 26. augusta 1747.

Číslo záznamu : 29127
Meno kňaza : Hrizlakovič, Ján Jozef
Pcmeno kňaza : hrizlakovicjanjozef
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 78
Poradie : 5510
Citát : Hrizlakovič Ján Jozef
1731 si obliekol modrý habit v alumnáte Széchényiho v Budíne, kde zobliekol čierny trnavský. O. 1733. 1735 farár v H. Šipiciach, 1737 v Koši, 1743 v Štítniku, kde mal spory s nekatolíkmi, ktorí tu držali dva kostoly. Z. 26.VIII.1747. NSP