logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29126
Meno kňaza : Hrivnák, Matej
Pcmeno kňaza : hrivnakmatej
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 78
Poradie : 5500
Citát : Hrivnák Matej
N. 20.II.1829 vo Valči, o. 1853, kaplán na Šp. Doline, St. Horách, Šp. Doline, 1856 špirituál, 1862 prof. VŠB, 1872 farár na St. Horách, 1898 čestný D, 1905 v. v. Z. 25.VII.1917. – Oddaný kňaz pútnického miesta. 1896 vydal slov., maď., nem. krátku históriu pútnického miesta. Horlivý, tichý a zbožný kňaz, oddaný ctiteľ P. Márie, ktorý tu strávil polovicu svojho života. Dobrý organizátor práce, dal do poriadku všetky stavby. Vystaval novú Kalváriu a kaplnku na Studničke.

Číslo záznamu : 30877
Meno kňaza : Hrivnák, Matej
Pcmeno kňaza : hrivnakmatej
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 38
Poradie : 3120
Citát : Hrivnák Matej
N. 20.2.1829 vo Valči. O. 1853. K v Šp. Doline, St. Horách, Šp. Doline,1856 špirituál. 1862 prof. VŠB, 1872 F na St. Horách, 1898 ČD. 1905 n.o. Z. 25.7.1917.
Oddaný kňaz pútnického miesta P. Márie. Horlivý, tichý, zbožný, oddaný ctiteľ Matky Božej, ktorý tu strávil polovicu života. Dobrý organizátor. Vystaval novú kalváriu a kaplnku na Studničke. 1896 vydal v slov. nem. a maď. krátku hist. pútnického miesta St. Hôr.