logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29125
Meno kňaza : Hrivnák, Juraj
Pcmeno kňaza : hrivnakjuraj
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 77
Poradie : 5490
Citát : Hrivnák Juraj
N. 10.VIII.1819 vo Valči, o. 1842, kaplán v Bojniciach, SF v Trnavej Hore, K vo Zvolene, BB. 1845 farár v Mošovciach, 1867 v Oslanoch, 1872 VAD, 1877 AD nitriansky, 1896 v. v. Z.27.VII.1898 na St. Horách.

Číslo záznamu : 30876
Meno kňaza : Hrivnák, Juraj
Pcmeno kňaza : hrivnakjuraj
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 38
Poradie : 3110
Citát : Hrivnák Juraj
N. 10.8.1809 vo Valči. O. 1843. K v Bojniciach, SF v Tr. Hore, K vo Zvolene, BB. 1845 F v Mošovciach, 1867 F v Oslanoch, 1872 VAD, 1877 AD nitr. 1896 n. o. Z. 27.7.1898 na Starých Horách.

Číslo záznamu : 63162
Meno kňaza : Hrivnák, Juraj
Pcmeno kňaza : hrivnakjuraj
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 304
Poradie : 3660
Citát : Juraj Laurinc Jozef Hrivnák, nar. 10.8.1819 vo Valči, otec Juraj, matka Katarína, rod. Fillová. Aj jeho o desať rokov mladší brat Matej bol kňazom (o. i. 1872 - 1905 farár na Starých Horách). Študoval v BB, za kňaza bol vysvätený 25.9.1842. Kaplánom bol v Bojniciach, vo Zvolene a v BB. Ako SF pôsobil v Tmavej Hore. Farárom sa stal v roku 1845 v Mošovciach, odtiaľ 12.2.1867 prišiel do Oslian, kde bol postupne vymenovanýza okresného dekana (1872) a nitrianskeho archidiakona (1877). Od roku 1897 žil na dôchodku u svojho brata na Starých Horách, kde zomrel 27.7.1898.