logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28040
Meno kňaza : Hrčka, Jozef
Pcmeno kňaza : hrckajozef
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 118
Poradie : 12840
Citát : Hrčka Jozef, n. 12. 9. 1912 vo Zvončíne, o. 29. 1. 1939, kapl. D. Krupá, 1941 kapl. Dvorníky, 1943 spr. f. Gbely, 1944 spr. f. Unín, 1947 spr. f. D. Krupá, 1948 spr. f. Viničné, 1953 spr. f. Rybník, 1972 č. dekan.

Číslo záznamu : 64202
Meno kňaza : Hrčka, Jozef
Pcmeno kňaza : hrckajozef
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Hrčka Jozef nar. 12.9.1912 vo Zvočíne, ord. 29.1.1939; kap. D. Krupá, 1941 Dvorníky; adm. 1943 Gbely, 1944 Unín, 1947 D. Krupá, 1948 Viničné, 1953 Rybník; č. dekan 1972

Číslo záznamu : 67658
Meno kňaza : Hrčka, Jozef
Pcmeno kňaza : hrckajozef
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 341
Poradie : 1910
Citát : Hrčka Josephus, nat. Zvončín 12. Sept. 1912, ord. Bratislava 29. Jan. 1939, vic. coop. Dolná Krupá, 1941 Dvorníky. 1943 vic. adiutor Gbely, vic. oec. Gbely, 1944 Unín, 1947 vic. subst. Dolná Krupá.

Číslo záznamu : 68384
Meno kňaza : Hrčka, Jozef
Pcmeno kňaza : hrckajozef
Názov knihy : Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Vydal SSV v Trnave 1993
Skratka knihy : Schem1993
Strany : 247
Poradie : 1730
Citát : HRČKA Jozef, dekan,
nar. : 12. 9. 1912 v Zvončíne, ord. : 29. 1. 1939, adresa: 91951 Špačince.
Pôsobiská: Dolná Krupá 1939 kaplán, Dvorníky 1941 kaplán, 1942 ZVS, Gbely 1943 kaplán, Unín 1944 farár, Dolná Krupá 1947 farár, Viničné 1948 farár, Rybník nad Hronom 1953 farár, Špačince 1991 na odpočinku

Číslo záznamu : 69139
Meno kňaza : Hrčka, Jozef
Pcmeno kňaza : hrckajozef
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1953
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 1010
Citát : 4/ Jozef Hrčka, správca fary vo Viničnom, za správcu fary v Rybníku /
7411/53, 26.X.-1XI.1953/