logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2611
Meno kňaza : Hraňák, Ondrej
Pcmeno kňaza : hranakondrej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 634
Poradie : 162000
Citát : Hranyák Andreas.Ardanóczensis, ex cottu Nitriens. 7. Nov. 1729. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. 25. Oct. 1733. ordinatus. 9. Nov. ejusdem a. investitus parochus in Felsö-Sipek, ubi † 1735.
Preklad : Z Ardanoviec, z Nitrianskej župy. 7. novembra 1729 bol prijatý do alumnátu budínskeho Széchényiana. 25. októbra 1733 bol vysvätený za kňaza. 9. novembra toho roka bol ustanovený za farára Šipiciach, kde † 1735.