logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28037
Meno kňaza : Hoťka, Viliam
Pcmeno kňaza : hotkaviliam
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 118
Poradie : 12810
Citát : Hoťka Viliam, n. 2. 6. 1915 v Mani, o. 26. 6. 1938, kapl. Čachtice, Zl. Moravce, 1939 kapl. Pobedim, 1941 kapl. Vŕbové, 1942 spr. f. Dubová pri Modre, 1949 špirituál Kň. seminára, 1951 kapl. B. Štiavnica, 1953 spr. f. tamže, 1954 spr. f. Plav. Peter, 1957 spr. f. Bučany, 1959 asesor, 1963 spr. f. Lehota pri Nitre, 1965 taj. SLK, 1968 rektor Kň. seminára Bratislava, 1970 spr. f. Jasová pri Nových Zámkoch.

Číslo záznamu : 59586
Meno kňaza : Hoťka, Viliam
Pcmeno kňaza : hotkaviliam
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 522
Poradie : 8750
Citát : HOŤKA, Viliam (* 2.6.1915 Veľká Maňa, dnes Maňa, okr. Nové Zámky - + 5.1.1995 Turčianske Teplice, okr. Martin) - teológ, liturgista.
Za kňaza ho vysvätili 26.6.1938 v Trnave. Ako kaplán začal pôsobiť v Čachticiach a v Zlatých Moravciach, potom v Pobedime (1939) a vo Vŕbovom (1941). Od r.1942 bol správcom farnosti v Dubovej pri Modre, od r.1949 Spirituálom kňazského seminára v Trnave aj cirkevným cenzorom, od r.1953 farárom v Banskej Štiavnici. Neskôr pôsobil vo farnostiach Plavecký Peter (1954), Bučany (1957) a Lehota pri Nitre (1963). R.1965 ho ustanovili za tajomníka Slovenskej liturgickej komisie. V r.1968-1969 bol rektorom kňazského seminára v Bratislave, od r.1970 správcom farnosti v Jasovej pri Nových Zámkoch, od r.1979 v Lábe. Od r.1992 opäť pôsobil v bratislavskom seminári ako spirituál, na túto funkciu mal mimoriadne schopnosti. Venoval sa najmä problematike spirituálnej teológie. Reprezentuje ju najmä rozsiahla kristologická štúdia, ktorá vychádzala na pokračovanie v revue pre duchovný život Smer r.1945 pod názvami: Kristus žijúci v nás, Zrastení s Kristom. Dovŕšenie spolužitia s Kristom. Zdôrazňuje v nej myšlienku, že spojenie kresťana s Kristom je bytostné. Kresťan je zrastený s Kristom, či si to uvedomuje, alebo nie. Svoj duchovný život má usmerňovať tak, aby uskutočňoval v sebe život Krista aktualizovaný na jeho konkrétnu situáciu. V intenciách velkých cirkevných učiteľov (sv. Lev Velký, sv. Cyril Jeruzalemský, sv. Ján Zlatoústy, sv. Tomáš Akvinský, sv. Bernard z Člairvaux a i.) zastával názor, že kresťan sa s Kristom spája akoby v jednu mystickú osobu. Pôsobenie posväcujúcej milosti je vlastne Kristov život v ňom, lebo je to podstatne tá istá milosť, ktorou je omilostená aj Kristova duša. Hoťka rozvíja veľkolepú analógiu sv. Bernarda vychádzajúcu zo Svätého písma, v zmysle ktorej táto jednota je jednotou ženícha a nevesty, pričom Kristus je Ženích a duša veriaceho (a tiež aj celá Cirkev) je nevestou. Kristus a milujúca duša sú teda dve bytosti vliate do jednej. Ďalšie práce: Na sviatok Najsv. Trojice (Katolícke noviny, r.83, 1968, č.23). JÁNLETZ

Číslo záznamu : 64197
Meno kňaza : Hoťka, Viliam
Pcmeno kňaza : hotkaviliam
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Hoťka Viliam, Mons. nar. 2.6.1915 v Mani, ord. 26.6.1938; kap. Čachtice, Zlaté Moravce, 1939 Pobedim, 1941 Vrbové, 1942 Šúrovce; adm. 1942 Dubová pri Modre; far. tamtiež; 1949 špirituál Kň. seminára; kap. 1951 B. Štiavnica; adm. 1953 B. Štiavnica; 1954 Plav. Peter; 1957 Bučany; 1959 asesor; adm. 1963 Lehota pri Nitre; 1965 taj. SLK; 1968 rektor Kň. seminára Ba; adm. 1970 Jasová pri Nových Zámkoch; n.o. Turčianske Teplice; + 5.1.1995

Číslo záznamu : 67653
Meno kňaza : Hoťka, Viliam
Pcmeno kňaza : hotkaviliam
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 340
Poradie : 1860
Citát : Hoťka Gulielmus, nat. Veľká Máňa 2. Jun. 1915, ord. Bratislava 26. Jun. 1938, vic. coop. Čachtice, Zlaté Moravce, 1939 Pobedim, 1941 Vŕbové, 1942 Šárovce, 1942 vic. oec. Dubová, mox par. ibidem, 1948 censor libr.

Číslo záznamu : 68382
Pcmeno kňaza : hotkaviliam
Názov knihy : Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Vydal SSV v Trnave 1993
Skratka knihy : Schem1993
Strany : 246
Poradie : 1710
Citát : HOŤKA Viliam, monsignor, asesor,
nar.: 2. 6. 1915 v Mani, ord.: 26. 6. 1938, adresa: 81458 Bratislava, ul. Kapitulská 26.
Pôsobiská: Čachtice 1938 kaplán, Zlaté Moravce 1938 kaplán, Pobedim 1939 kaplán, Vŕbové 1941 kaplán, Dubová pri Modre 1942 farár, Bratislava 1949 špirituál kňaz. sem., Ban. Štiavnica 1951 kaplán, 1953 farár, Plavecký Peter 1954 farár, Bučany 1957 farár, Lehota pri Nitre 1963 farár, Bratislava 1968 rektor kňaz. sem., Jasová pri Nových Zámkoch 1970 farár, Láb 1979 farár, Bratislava 1992 špirituál kňazského seminára