logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29107
Meno kňaza : Holéry, Imrich
Pcmeno kňaza : holeryimrich
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 75
Poradie : 5310
Citát : Holéry Imrich
N. vo Zvolene, o. 1806, kaplán v Kláštore, Sv. Kríži, SF v Lovči, K v Kremnici, SF v Žarnovici, v Krupine, K vo Zv. S latine. 1809 farár v Sv. Petre, 1815 vo Vígľ. Hute. 1824 zriekol sa fary, v. v. Z. 9.XI.1844 vo Zvolene.

Číslo záznamu : 30862
Meno kňaza : Holéry, Imrich
Pcmeno kňaza : holeryimrich
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 36
Poradie : 2970
Citát : Holéry Imrich
N. vo Zvolene. O. 1806. K v Kláštore, Žiari, SF v Lovči, K v Kremnici, SF v Žarnovici, Krupine, Zv. Slatine. 1809 F v Turč Petre, 1815 F vo Vígľ. Hute-Kalinke, 1824 sa zriekol fary a odišiel na odp. Z. 9.11.1844 vo Zvolene.