logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2506
Meno kňaza : Holeksy, Jozef
Pcmeno kňaza : holeksyjozef1838
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 626
Poradie : 160950
Citát : Holeksy Josephus.Natus 6. Apr. 1838. in Kosztolány in cottu Nitriensi. Theologiarn Viennae absolvit. 24. Febr. 1862. ordinatus est. Cooperatorem egit Schemniczi, hinc in Ujvároska, subin ad Vágujhely transivit. Exhinxc 1. Apr. 1869. factus admin. in Szokolócz, ubi usque 20. Maji ejusdem a. mansit. tunc reversus ad Vágujhely.Mense Oct. 1870. parochus in Bucsán, ubi eccleesiam et suo et fidelium zelo multimode exornavit. Hinc 6. Aug.1881. Nominatus parochus in Hradek, una VADnus in districtu Galgóczensi. Hinc 1888. ad Krakován transivi, retento munere VADni et schol. elem. inspectoris.
Preklad : Narodil sa 6. apríla 1838 v Kostoľanoch v Nitrianskej župe. Teológiu študoval vo Viedni. 24. februára 1862 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Banskej Štiavnici, potom v Mestečku a hneď prešiel do Nového Mesta nad Váhom. Odtiaľ sa 1. apríla 1869 stal administrátorom v Sokolovciach, kde zostal až do 20. mája toho roka. Vtedy sa vrátil do Nového Mesta nad Váhom. V mesiaci októbri 1870 sa stal farárom v Bučanoch, kde mnohorako vyzdobil kostol s pomocou veriacich. Nato bol 6. augusta 1881 menovaný za farára v Hrádku, bol vicedekanom hlohoveckého dištriktu. Odtiaľ prešiel v r. 1888 do Krakovian, zachovajúc si úrad vicedekana a inšpektora pre základné školy.

Číslo záznamu : 68212
Meno kňaza : holeksyjozef1838
Pcmeno kňaza : holeksyjozef1838
Www stránka : Mail: [01.5.2023]
Skratka knihy : mail
Strany : -
Citát : Dobrý deň. Prosím vás, chcem vás upozorniť na jednu chybu, ktorú pravdepodobne máte v údaji o mieste narodenia jedného kňaza. Prikladám link:
https://www.knihydominikani.sk/hlavna_schemhladat_3?kpcmeno=holeksyjozef1838
Podľa našich informácií sa kňaz Jozef Holeksy nenarodil 5. IV. 1838 v obci Jedľové Kostoľany, okres Zlaté Moravce, ale v obci Veľké Kostoľany, okres Piešťany.
Jeho rodičia boli podľa zápisu v miestnej matrike - mlynár Jozef Holeksy a Alžbeta, H., rod. Čechová.