logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 44232
Meno kňaza : Hojsík, Imrich
Pcmeno kňaza : hojsikimrich
Www stránka : http://stefultov.fara.sk/dejiny/knazi [18.10.2019]
Skratka knihy : www
Poradie : 70
Citát : Imrich Hojsík 1900 – 1902 (*5.3. 1868 Šurany – 31.12. 1953 Štúrovo)

Narodil sa 5.3. 1868 v Šuranoch, vysvätený bol 28. 6. 1891. Kaplán Veľký Kýr, 1892 Šaľa, 1899 administrátor Kráľová nad Váhom, Helemba (Chľaba), 1899 kaplán Banská Štiavnica, 1900 administrátor v Štefultove, 1902 kaplán Šaľa, 1903 kaplán Stupava, 1906 administrátor Veľké Šenkvice, 1907 farár Zohor, 1910 farár Stupava, 1915 dekan, n. o. 1937 Palárikovo. Zomrel 31.12. 1953 v Štúrove.

Číslo záznamu : 66282
Meno kňaza : Hojsík, Imrich
Pcmeno kňaza : hojsikimrich
Názov knihy : Schematizmus Cleri Archidioecesis Strigoniensis 1915. Ostrihom 1915
Skratka knihy : Schem1915
Strany : 319
Poradie : 3910
Citát : Hojszik Emericus, nat. 1868. Martii 5. Nagysurány;
ord. 1891. Jun. 28. Coop. in Nagykér, 1893. in Vág-
sellye; 1899. administrator in Vágkirályfa, in He-
lemba; 1899. coop. in Selmeczbánya; 1900. admi-
nistrator in Istvánháza; 1902. coop. in Vágsellye,
1903. in Stomfa; 1906. administrator in Nagysen-
kőcz, eod. anno parochus in Zohor; 1910. paro-
chus in Stomfa, 1910. VAD. surr.

Číslo záznamu : 66983
Meno kňaza : Hojsík, Imrich
Pcmeno kňaza : hojsikimrich
Skratka knihy : Schem1933
Strany : 269
Poradie : 2230
Citát : Hojszik Emericus, natus 5. Mart. 1868 in Šurany. Ord.
28. Jun. 1891. Coop. in Veľký Kýr; 1893 Šaľa;
1899 admin. in Kráľová n/Váh., Helemba; coop. in B.
Štiavnica; 1900 admin. in Štefultov; 1902 coop. in Ša-
ľa; 1903 in Stupava; 1906 admin. in Veľké Šenk-
vice; par. in Zohor; 1910 in Stupava, 1910 VAD. surr.
1915 ord.

Číslo záznamu : 67637
Meno kňaza : Hojsík, Imrich
Pcmeno kňaza : hojsikimrich
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 339
Poradie : 1700
Citát : Hojsik Emericus, nat. Šurany 5. Mart. 1868, ord. Esztergom 28. Jun. 1891, vic. coop. Veľký Kýr, 1892 Šaľa, 1899 vic. oec. Kráľova nad Váhom, Helemba, mox vic. coop. Banská Štiavnica, 1900 vic. oec. Štefultov, 1902 vic. coop. Šaľa, 1903 Stupava, 1906 vic. oec. Veľké Šenkvice, 1907 par. Zohor, 1910 par. Stupava, vic. for. subst., 1915 vic. for. Distr. Stupava, 1937 rude don.

Číslo záznamu : 69167
Meno kňaza : Hojsík, Imrich
Pcmeno kňaza : hojsikimrich
Názov knihy : Obežník Trnava 1954
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 150
Citát : Vdp. Imrich Hojsík, dekan,farár n.o.v Štúrove,zomrel dňa 31.dec. 1953. Žil 85 rokov, Kňazom bol 62 rokov.