logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 36914
Meno kňaza : Hlebík, Ján
Pcmeno kňaza : hlebikjan
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 6680
Citát : HLEBIK, Ján
* nar. 7.3.1861 Spišské Vlachy, ord. 1.9.1883, +13.5.1938
* ako diakon kaplán Valaliky, študoval na Pazmáneu vo Viedni, 1883 kaplán Valaliky, vojenský kaplán, kaplán Prešov - Solivar, 1886 Budkovce, 1887 - 1891 administrátor Ľubotín, 1892 dočasný administrátor Žalobín, 1892 - 1895 administrátor Brezovička, 1895 v Amerike, 1899 administrátor Sedlice, 1900 - 1902 Vyšný Hrušov, 1902 v Amerike, 1903 administrátor Cejkov, 1913 opäť v USA, Ashley, Pa.
*D. 1939, s. 151. Sch. 2879, s. 169; 1881, s. 176; 1883, s. 179; 1887, s. 151; 1889, s. 118; 1893, s. 124; 1915, s. 176; 1918, s. 20; 1925, s. 39; 1928, s. 46; 1934, s. 45.>

Číslo záznamu : 59537
Meno kňaza : Hlebík, Ján
Pcmeno kňaza : hlebikjan
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 488
Poradie : 8260
Citát : HLEBIK, Ján (* 1843 Spišské Vlachy - +-?) - publicista
Kňazskú vysviacku prijal r.1866. Bol kaplánom a neskoršie farárom na viacerých miestach v Liptove, nakoniec v Donovaloch. Uverejňoval v rozličných časopisoch filozofické štúdie. Lit.: Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s.148.
VLADIMÍR GREGOR

Číslo záznamu : 71533
Meno kňaza : Hlebík, Ján
Pcmeno kňaza : hlebikjan
Názov knihy : Schematizmus Spišskej diecézy 1890.
Skratka knihy : SchemSP1890
Strany : 129-186
Poradie : 810
Citát : Nat. 14. Maii 18-13. Lócse., ord 27. Maii 1866. Coop. in Gôrgô, in Lethánfalu, 1864 Professor linguae lat. in Seminario et Professor in Praeparandia, 1875 Vice-Rector Seminarii, 1882 Parochus in Dovalló.

Číslo záznamu : 71781
Meno kňaza : Hlebík, Ján
Pcmeno kňaza : hlebikjan
Názov knihy : Schematizmus Spišskej diecézy 1895.
Skratka knihy : SchemSP1895
Strany : 141-194
Poradie : 800
Citát : Nat. 14. Maii 1843. Lôcse., ord 27. Maii 1866. Coop. in Gôrgô, in Lethánfalu, 1868 Professor linguae lat. in Seminario et Professor in Praeparandia, 1875 Vice-Re- ctor Seminarii, 1882 Parochus in Dovalló, 1892 Districtus super. Liptoviensis Decanus.

Číslo záznamu : 72026
Meno kňaza : Hlebik Joannes
Pcmeno kňaza : hlebikjan
Názov knihy : Schematizmus Spišskej diecézy 1900
Skratka knihy : SchemSP1900
Strany : 145-2001
Poradie : 770
Citát : Nat. 14. Maii 1843. Lócse., ord 27. Maii 1866. Coop. in Gôrgô, in Lethánfalu, 1868 Professor linguae lat. in Seminario et Professor in Praeparandia, 1875 Vice-Re- ctor Seminarii, 1882 Parochus in Dovalló, 1892 Districtus super. Liptóviensis Decanus.

Číslo záznamu : 72199
Meno kňaza : Joannes Hlebik
Pcmeno kňaza : hlebikjan
Názov knihy : Schematizmus Spišskej diecézy 1905
Skratka knihy : SchemSP1905
Strany : 145-199
Poradie : 20
Citát : Nat. , ord A. R. D. Joannes Hlebik, Decanus Districtus superioris Liptóviensis, Parochus Dovallóensis obiit die 31. Maii 1904.anno aetatis 62., sacerdotii vero 39.