logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 71530
Meno kňaza : Hillay, Jacobus
Pcmeno kňaza : hillayjakub
Názov knihy : Schematizmus Spišskej diecézy 1890.
Skratka knihy : SchemSP1890
Strany : 129-186
Poradie : 780
Citát : Nat. 17. Jan. 1841. Igló., ord 7 Sept. 1865. Coop. in Thurdossin, 1868 in Rózsahegy, Adstor interim. et denuo Coop. ibidem, 1869 Coop. Scepusii, 1871 Adstor in Lessnicz, 1874 Parochus in Mátyásfalu, 1879 Decanus et schol. Inspector Distr. Ófalvensis.

Číslo záznamu : 71779
Meno kňaza : Hillay, Jacobus
Pcmeno kňaza : hillayjakub
Názov knihy : Schematizmus Spišskej diecézy 1895.
Skratka knihy : SchemSP1895
Strany : 141-194
Poradie : 780
Citát : Nat. 17. Jan. 1841 Igló., ord 7. Sept. 1865. Coop. in Thurdossin, 1868 in Kózsaliegy, Adstor interim. et denuo Coop. ibidem, 1869 Coop. Scepusii, 1871 Adstor in Lessnicz, 1884 Parochus in Mátyásfalu, 1876 Decanus et schol. Inspector Distr. Ófal- vensis.

Číslo záznamu : 72024
Meno kňaza : Hillay Jacobus
Pcmeno kňaza : hillayjakub
Názov knihy : Schematizmus Spišskej diecézy 1900
Skratka knihy : SchemSP1900
Strany : 145-2001
Poradie : 750
Citát : Nat. 17. Jan. 1841. Igló., ord 7. Sept. 1865. Coop. in Turdossin, 1868 in Rózsahegy, Adstor interim. et denuo Coop. ibidem, 1869 Coop. Scepusii, 1871 Adstor in Lessnicz, 1874 Parochus in Mátyásfalu, 1879 Decanus et schcl. Inspector Distr. Óŕál-vensis.

Číslo záznamu : 72273
Meno kňaza : Hillay Jacobus
Pcmeno kňaza : hillayjakub
Názov knihy : Schematizmus Spišskej diecézy 1905
Skratka knihy : SchemSP1905
Strany : 145-199
Poradie : 760
Citát : Nat. 17. Jan. 1841. Igló., ord 7 Sept. 1865. Coop. in Turdossin, 1868 in Rózsahegy, Administrátor int. et denuo Cocperator ibidem, 1869 Cooperator Scepu-ii. 1871 Adstor in Lessnicz, 1874 Parochus in Mátyásfalu, 1879 De- cauus et schol. Inspector Distr. Ófalvensis, 1904 a munere Inspectoris scholarum relevatus.