logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2440
Meno kňaza : Hettes, Ján
Pcmeno kňaza : hettesjan1778
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 621
Poradie : 160290
Citát : Hettes Joannes.Natus. 20. Jun. 1778. Theologiam cum quarto a. in seminario AEppali Posoniensi 1802. absolvit et 25. Oct. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Koros, ab 1805. in Korompa. Ab 1806. usque 1809. capallanus locolis in Bucsán, dein parochus. 24. Apr. 1811. incorporatus est pagus Karkócz huic parochiae. 1821. sumptibus patroni aedificata nova ecclesia in loco veteris angustae et ruinam minantis. 1836. iisdem sumptibus extructae aedes parochiales. Eousque in loco communitatis habitabat parochus. † 9. Aug. 1855. ibidem.
Preklad : Narodil sa 20. júna 1775. Teológiu absolvoval v bratislavskom arcibiskupskom seminári v r. 1802 po štvrtom ročníku a 25. októbra toho roka bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Krušovciach, od r. 1805 v Dolnej Krupej. Od r. 1806 do r. 1809 bol miestnym kaplánom v Bučanoch, potom farárom. 24. apríla 1811 boli do tejto farnosti inkorporované Trakovice. V r. 1821 bol s prispením patróna postavený nový kostol na mieste starého zrúcaného kostola. V r. 1836 bola postavená fara. Stal sa tam farárom. Tam † 9. augusta 1855.