logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2402
Meno kňaza : Henthaler, Pavol
Pcmeno kňaza : henthalerpavol
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 618
Poradie : 159910
Citát : Hentaller Paulus.9. Febr. 1725. investitus parochus in Konossó. Hinc 12. Dec. 1733. in Börzsöny, ubi 7. Jan. 1743. status parochiae conscriptus. Mense Jun. 1750. resignavit parochiam et ad Selmeczbánya se recepit. ubi † 30. Apr. 1760.
Preklad : 9. februára 1725 bol ustanovený za farára v Kunešove. Nato 12. decembra 1733 v Börzsöny, čo 7. januára 1743 nadobudlo status farnosti. V mesiaci júni 1750 sa zriekol farnosti a vrátil sa do Banskej Štiavnice, kde † 30. apríla 1760.