logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29065
Meno kňaza : Havas, Ján
Pcmeno kňaza : havassjan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 71
Poradie : 4890
Citát : Havass Ján
N. vo Valaskej, študoval v Bratislave a Trnave. 1805 prebendát, kaplán v BB, vychovávateľ v rodine Benickych, l806 SF v H. Štubni, K v BB, 1807 farár v H. Mičinej, 1815 vo V. Uherciach, 1821 VAD, 1830 AS, 1833 AD nitriansky, 1852 CEN. Z. 16.II.1854.

Číslo záznamu : 30836
Meno kňaza : Havas, Ján
Pcmeno kňaza : havassjan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 35
Poradie : 2710
Citát : Havass Ján
N. vo Valaskej. 1805 PB, K v BB, vychováv. v rodine Beniczkých. 1806 SF v H. Štubni, K v BB, 1807 F v H. Mičinej. 1815 vo V. Uherciach, 1821 VAD, 1830 AS, 1833 AD nitr. 1852 CEN. Z. 16.2.1854.