logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29063
Meno kňaza : Hauser, Juraj
Pcmeno kňaza : hauserjuraj
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 71
Poradie : 4870
Citát : Hauser Juraj
N. 24.I.1785 v B. Štiavnici, o. 1807, kaplán v Kremnici, N. Pravne, Handlovej, Chrenovci, 1813 farár v N. Pravne, 1817 rezignoval na faru pred konzistóriom, 1818 farár v Sl. Pravne, 1820 rezignoval na faru, 1821 kaplán vo Valaskej, Č. Balogu, Žarnovici, 1828 SF v H. Opatovciach, potom sa vrátil do Žarnovice. Odišiel do Jágru. Vrátil sa a bol K v Sl. Ľupči, 1829 SF vo Sv. Petre, 1855 v. v. po rezignácii. Z. 8.IV.1861.

Číslo záznamu : 30835
Meno kňaza : Hauser, Juraj
Pcmeno kňaza : hauserjuraj
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 34
Poradie : 2700
Citát : Hauser Juraj
N. 24.1.1785 v B. Štiavnici. O. 1807. K v Kremnici, N. Pravne, Handlovej, Chrenovci. 1813 F v N. Pravne. 1817 rezignoval na faru výrokom konzistória. 1821 F vo Valaskej, Č. Balogu, Žarnovici, 1828 SF v H. Opatovciach, odkiaľ sa vrátil do Žarnovice. Potom odišiel do Jágru, ale skoro sa vrátil a bol K v Sl. Ľupči. 1829 SF v Turč. Petre. 1855 n. o. Z. 8.6.1861.