logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 31676
Meno kňaza : Haspra, František
Pcmeno kňaza : hasprafrantisek
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 191
Poradie : 20400
Citát : Haspra František, n. 25. 6. 1900 v Topoľčiankach, o. 8. 7. 1923, kapl. Vrútky, 1925 kapl. Prievidza, 1927 kapl. B. Bystrica, 1928 kat. a prof. náb. Kremnica, 1937 spr. f. Kremnica, 1943 cirk. škôldozorca Kremnica, 1946 spr. f. Žarnovica, 1952 spr. f. H. Ves, 1965 n. o. Bojnice, 1968 ordinár s právomocou kapit. vikára, Banská Bystrica, 1973 apošt. protonotár, 1973 n. o. v Bojniciach.

Číslo záznamu : 59480
Meno kňaza : Haspra, František
Pcmeno kňaza : hasprafrantisek
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 455
Poradie : 7690
Citát : HASPRA, František (* 26.6.1900 Topoľčianky, okr. Zlaté Moravce - + 22.7.1989 Bojnice, okr. Prievidza) -kapitulný vikár, profesor.
Gymnázium študoval v Banskej Bystrici (1911-1919), kde aj zmaturoval. Štúdium teológie absolvoval v Olomouci a v Prahe (1919-1923). Kňazskú vysviacku prijal 8.7.1923. Ako kaplán pôsobil vo Vrútkach (1923), v Prievidzi (1923-1927), Banskej Bystrici a Kremnici (1928). Na tamojšej reálke účinkoval aj ako profesor náboženstva (1929-1947). Od r.1943 bol škôldozorcom cirkevných škôl. Od r.1946 pôsobil v Žarnovici ako správca farnosti, neskôr farár (1948-1950), od r.1951 bol farárom v Hornej Vsi (r.1965 odišiel do dôchodku). Dňa 17.6.1968 ho nitriansky biskup E. Nécsey vymenoval za ordinára Banskobystrickej diecézy s právomocami kapitulného vikára. Diecézu viedol až do nástupu biskupa Jozefa - Feranca (1973). Pôsobil aj ako stredoškolský profesor náboženstva a vychovávateľ mládeže.
Lit.: Zarevúcky,katalóg biskup-stva kňazov, 1969, rkp.
JÚLIUS SLANÝ