logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29058
Meno kňaza : Hartyánszky, Ján
Pcmeno kňaza : hartyanszkyjan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 71
Poradie : 4820
Citát : Hartyánszky Ján
N. 13.XII.1795, 1817 prebendát, 1820 profesor morálky, 1821 SF v Sl. Ľupči, 1824 kaplán v Detve, Kremnici, 1830 farár v Háji, 1841 D, 1842 v Slaskej, 1847 v Jastrabej. Z. 27.V.1861.

Číslo záznamu : 30833
Meno kňaza : Hartyánszky, Ján
Pcmeno kňaza : hartyanszkyjan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 34
Poradie : 2680
Citát : Hartyánsky Ján
N. 13.12.1795. 1817 PB, 1820 prof. morálky. 1821 SF v Sl. Ľupči, 1824 K v Detve, Kremnici, 1830 F v Háji, 1841 D, 1842 F v Slaskej, 1847 F v Jastrabej. Z. 27.5.1861.