logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29045
Meno kňaza : Hanauer, Augustín
Pcmeno kňaza : hanaueraugustin
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 69
Poradie : 4690
Citát : Hanauer Augustín
N. 6.XII.1787 v Stöchnae v Čechách. Študoval v Litomyšli. Vstúpil k piaristom a bol začas učiteľom. Tam sa mu nepáčilo a vstúpil do sem. v Hradci Králové. Tam ešte nedokončil a vstúpil k premonštrátom, ale po 7 mes. sa vrátil do seminára, o. 1810. Kaplánom bol v Chrasti 3 roky. Potom vychovávateľ v rodine Kolovratovcov na Morave. S touto šľachtickou rodinou precestoval Brazíliu, Švédsko, Franciu a Švajčiarsko. Keď sa vrátil do Čiech, stal sa vychovávateľom v rodine gr. Thuna. Po polroku ochorel a keď sa nechcel vrátiť do královohradeckej diecézy, na príhovor grófa prijali ho do pražskej AD. Stal sa farárom v St. Boleslavi. Makay ho zavolal 1820 za bibliotekára, v aule slúžil tri roky. 1823 stal sa farárom na Šp. Doline, potom v Tajove, 1830 kaplán v Bojniciach, 1835 na korekcii, potom kaplán v Predajnej a Chrenovci, 1841 znova na korekcii. Z. 10.VIII.1842. Vedel nemecky, česky, slov, francúzsky a taliansky. Bol robustný telom, ale chorľavý.

Číslo záznamu : 30827
Meno kňaza : Hanauer, Augustín
Pcmeno kňaza : hanaueraugustin
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 33
Poradie : 2620
Citát : Hanauer Augustín
N. 6.12.1787 v Čechách. Študoval v Litomyšli. Vstúpil k piaristom a začas bol učiteľom. Odtiaľ vstúpil do sem. v Hradci Králové. Odtiaľ, ešte nevyštudovaný sa prihlásil k premonštrátom, ale po 7 mes. sa vrátil do sem. O. 1810. K v Chrasti za 3 r. Potom vychovávateľ v rodine Kolovratovcov na Morave. S tou šľachtickou rodinou precestoval Brazíliu, Švédsko, Francúzsko a Švajčiarsko. Keď sa vrátil, stal sa vychovávateľom v rodine Thuna. Po pol roku ochorel a keď sa nechcel vrátiť do kráľovohrad. diecézy, na príhovor grófa ho prijali do pražskej arcidiecézy. Stal sa F v St. Boleslavi. B Makay ho pozval 1820 za bibliotekára. V aule slúžil 3 roky. 1825 sa stal F na Šp. Doline, potom v Tajove. 1830 K v Bojniciach. 1835 na korekcii. Z. 10.8.1842. Vedel nem. slov. franc. a taliansky. Bol robustný telom, ale chorľavý.