logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29040
Meno kňaza : Halabuk, Ján
Pcmeno kňaza : halabukjan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 69
Poradie : 4640
Citát : Halabuk Ján
O. 1823, kaplán v Lopeji, Jastrabej, Sv. Ďure, Chrenovci, N. Bani, Krupine, Sl. Ľupči, SF v Polhore, K v Tajove, SF v Ľubietovej, 1834 farár v Necpaloch. Z. 6.IX.1843.

Číslo záznamu : 30823
Meno kňaza : Halabuk, Ján
Pcmeno kňaza : halabukjan
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 33
Poradie : 2580
Citát : Hakel Matej
1823 K v Lopeji, Jastrabej, Turč. Ďure, Chrenovci, N. Bani, Krupine, Sl. Ľupči. SF v Polhore, K v Tajove. SF v Ľubietovej. 1834 F v Necpaloch. Z. 6.9.1843.
Poznámka DKI : V Zar3 je nesprávne uvedené meno Hakel Matej. Správne má byť Halabuk.