logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29035
Meno kňaza : Hajdák, Ondrej
Pcmeno kňaza : hajdakondrej
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 68
Poradie : 4590
Citát : Hajdák Ondrej
1791 kaplán v N. Bani, Šp. Doline, BB, prebendát, K v Selciach, D. Nive, 1831 farár v Brehoch. Z. 7.XI.1841.

Číslo záznamu : 30820
Meno kňaza : Hajdák, Ondrej
Pcmeno kňaza : hajdakondrej
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 33
Poradie : 2550
Citát : Hajdák Ondrej
1791 K v N. Bani, Šp. Doline, BB. PB. K v Selciach, D. Nive, 1831 F v Brehoch. Z. 7.11.1841.