logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2271
Meno kňaza : Gyürky, Vincent
Pcmeno kňaza : gyurkyvincent1811
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 606
Poradie : 158600
Citát : Gyürky Vincentius.Natus 2. Apr. 1811. in Alsó-Sztrepócz in cottu Neogr. Philosophiam et theologiam absolvit Tirnaviae et 11. Apr. 1834. ordinatus est. Cooperatorem egit Bajnae, in Nádas in cottu Hont. ab 1836. in Garam-Ujfalu, ab 1837. in Mocs, ab 1838. in Ipolyságh. 1841. parochus in Alsó-Palojta. Hinc 3. Maji 1860. in Rimócz. 1861. erigi curavit duas aras laterales ex piis oblatis. Eodem a. introduxit sodalitatem ss. Cordis B. M. V. et servavit missionem popularem. Hinc 23. Oct. 1874. obtinuit Naszvad. Illo agente 28. Sept. 1878. Joannes Card. Simor sacramentum confirmationis administravit. † 21. Aug. 1879. H.
Preklad : Narodil sa 2. apríla 1811 v Alsósztrepócz v Novohradskej župe. Filozofiu a teológiu absolvoval v Trnave a 11. apríla 1834 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Bajne, v Trstíne v Hontianskej župe, od r. 1836 v Hronskej Novej Vsi, od r. 1837 v Moči, od r. 1838 v Šahách. V r. 1841 sa stal farárom v Dolných Plachtinciach. Potom 3. mája 1860 v Rimóci. V r. 1861 sa postaral o zriadenie dvoch bočných oltárov zo zbožných darov. V tom roku zaviedol spoločenstvo Srdca Prebl. Panny Márie a slúžil ľudové misie. Nato 23. októbra 1874 obdržal Nesvady. Za neho vyslúžil 28. septembra 1878 kardinál Ján Šimor sviatosť birmovania. † 21. augusta 1879.