logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30806
Meno kňaza : Gröbl, Andrej
Pcmeno kňaza : groblandrej
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 31-32
Poradie : 2410
Citát : Gröbl Ondrej
N. 26.8.1899 v Brezne. O. 1922. K na St. Horách, 1923 SF v H. Lehote, K vo Zvolene, 1924 K v Brezne, 1926 vo V. Uherciach, 1926 SF vo Vígľ. Hute-Kalinke, 1927 K v Sl. Ľupči, 1928 na St. Horách, v Prievidzi, 1929 K v Bojniciach, 1931 v Brezne, 1932 SF vo Valaskej, 1936 SF v H. Mičinej, 1938 K v Brezne, 1942 SF vo Vyhniach, 1942 SF, 1943 F v Tajove, 1946 SF v Budči, 1951 D. 1953 SF v Podbrezovej. 1961 n. o. Býval vo fare v Ľubietovej. Z. 19.6.1974. Poch. v Brezne.
Malej postavy, útleho vzrastu, chudorľavej tváre s veľkými očami, veselej, kamarátskej povahy s ľahkomyseľnosťou, vlastnou umelcom. Pochádzal z 9-detnej rodiny regenschoriho. Otec Ondrej, matka Mária r. Kováčová. ZŠR, meštianku vo Zvolene, gymn. v BB, dva roč. VŠB v BB, dva na fakulte v Olomouci a nem. fakulte v Prahe. Primície odbavoval v Brezne. Otec mu uviedol figurálnu omšu regensburského kanonika Griesbachera, v ktorej účinkovalo 75 ľudí. V tomto rozlete hudby chcel účinkovať aj vo svojej pastoračnej činnosti, na ktorú bol povolaný, ale nerobil to podľa požadovanej vážnosti, ale skôr si chcel počínať podľa ľahkosti tónov a akordov. Preto stále narážal na úskalie a vymenil za života 20 staníc, pri čom si musel nejaký čas aj nútene liečiť zdravie. Škoda, že ho otec neuviedol do povolania hudobníka, bol by asi obohatil slovenskú hudbu dobrými skladbami. Na organe hral už ako 6-ročný. Skladby sa učil ľahko naspamäť. Bol dobrým čelistom. Na čele hrával v orchestroch BB, Zvolene, Kremnici a Podbrezovej. S podbrezovským orchestrom sa predstavil aj v Prahe. Počas štúdií sa zdokonalil v improvizačnej hre na organ. Keď postavili r. 1943 vo far. kostole v BB nový 4-manuálový organ, improvizoval na ňom národ. umelec Ján Cikker 20 minút, Gröbl 25 min. a jeho improvizácia bola vydarenejšia. Cikker vtedy povedal: „Ach, prečo je osud taký ťažký, že také perly sú P. Bohu za chrbtom. Vy by ste mali byť organistom v bratislavskom Dóme a ja by som mohol byť v Podkoniciach.” Priateľsky ho potom so slzami objal.
Vychoval 6 organistov, z nich J. Tužinského uviedol aj do organológie. Zložil 50 menších skladieb, prelúdiá pre organ, spev a dychovku. Bol poradcom vo veciach lit. spevu.