logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 31672
Meno kňaza : Grešša, Stanislav
Pcmeno kňaza : gressastanislav
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 191
Poradie : 20360
Citát : Grešša Stanislav, n. 6. 5. 1938 v Radimove, o. 1. 7. 1962, kapl. Detv. Huta, 1963 kapl. Bojnice, 1964 kapl. Č. Balog, 1966 kapl. Martin 1967 kapl. Zvolen, 1970 kapl. N. Baňa, spr. f. Kr. Bane, 1973 m. p., 1975 kapl. Nitr. Pravno, 1977 spr. f. M. Kršteňany.

Číslo záznamu : 41302
Meno kňaza : Grešša, Stanislav
Pcmeno kňaza : gressastanislav
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 527
Poradie : 55570
Citát : Grešša Stanislav, spr. farnosti v M. Kršteňanoch od 15. X. 1978 spr. farnosti na Donovaloch.

Číslo záznamu : 62902
Meno kňaza : Grešša, Stanislav
Pcmeno kňaza : gressastanislav
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 134
Poradie : 1060
Citát : Stanislav Grešša, SF od 1.9.1977 - 1978 (ďalej viď farnosť Partizánske - Mesto).

Číslo záznamu : 62967
Meno kňaza : Grešša, Stanislav
Pcmeno kňaza : gressastanislav
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 172
Poradie : 1710
Citát : Stanislav Grešša, nar. 6.5.1938 v Radimove, ord. 1.7.1962, vo farnosti Z. Kostoľany pôsobil v rokoch 1992 - 2000 (bližšie informácie vo farnosti Partizánske - Mesto).
Počas pôsobenia v kostolianskej farnosti bol farský kostol zvonku vymaľovaný, zároveň bolo nainštalované nové vonkajšie osvetlenie, bola vykonaná oprava elektrifikovaných zvonov, do farskej budovy bolo zavedené plynové vykurovanie. Na miestnom cintoríne bol posvätený novovybudovaný Dom nádeje.