logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 43655
Meno kňaza : Grebeň, Ján
Pcmeno kňaza : grebenjan
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 136
Poradie : 2410
Citát : G r é b e n Joannes. Natus 1859. in Vágbékás, Com. Tren-
csén. 1882. ordinatus. Cooperator in Nagydivény, 1884.
in Trencsénselmecz, 1885. in Terhely. 1891. int. Adm.
in Felsövadas. 1891. Cooperator in Óbesztercze. 1892.
inter. Administrator in Lótos. 1893. Parochus in Lótos.
1901. Secretarius Districtualis. --- --- --- --- --- 82

Číslo záznamu : 59410
Meno kňaza : Grebeň, Ján
Pcmeno kňaza : grebenjan
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 416
Poradie : 6990
Citát : GREBEŇ, Ján (* 8.12.1859 Trenčín-Žabinec -+ 22.11.1924 Belá, okr. Žilina) - publicista. Používal pseudonymy: Kozák, Jano z búdy, Lutišan.
Teológiu študoval v seminári v Nitre, kde ho r.1882 vysvätili za kňaza. Potom bol kaplánom v Divine, od r.1884 v Štiavniku, od r.1885 v Terchovej. R.1891 získal farnosť v Hornom Vadičove, potom v Starej Bystrici. V r. 1892-1913 pôsobil vo farnosti v Lutišiach, od r.1913 v Belej, kde je aj pochovaný. Bol publicisticky činný. V r.1903-1904 prispieval do časopisu Kresťan. V troch článkoch (9.5. a 23.5.1903 a 12.3.1904) propagoval kúpu dvoch spisov (30-ročné jubileum farárskeho úradovania, Odrobinky svadby Kany galilejskej) pátra Ľudovíta Gašpara Žaoseka (1841-1908), ktorých výnos Zaosek venoval na opravu kostola v Lutišiach, kde práve Grebeň pôsobil. Pod pseudonymami Kozák, Jano z búdy a pravdepodobne aj Lutišan uverejnil štyri besednice a mravoučné obrázky pod názvom Obrázok zo života (8.8.a 5.9.1903, 27.2. a 14.5.1904). Kritizoval v nich zaostalosť a zlé sociálne pomery na slovenskom vidieku, predovšetkým alkoholizmus. Pod pseudonymom Kozák uverejnil v Ľudových novinách (1.11. a 8.11.1901, 29.8.1902, 26.9.1902) a Národných novinách (27.8.1904) preklady próz P.Chocholouška, J. Ostena a dve bosnianske rozprávky.
Lit.: Potemra, M.: Bibliografia článkov... 1901-1918 VIII. Martin 1972, s. 182, 517, 549; Archív BiO MS (výpis z matriky); Sloven-ský biografický slovník II. Martin 1987, s.217.
ĽUBOŠ KAČÍREK