logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2125
Meno kňaza : Glück, Ambróz, OSA
Pcmeno kňaza : gluckambrozosa
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 595
Poradie : 157140
Citát : Gluegh, rectius Glúck Ambrosius.Occurrit 1647. parochus eppidi Szebeléb. Nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay confecto. Fuit canonicus reg. s. Augustini.
Preklad : V r. 1647 sa objavuje ako farár mestečka Sebechleby. Uvádza sa to v zozname kňazov zostavenom na pokyn Juraja Lippaya. Bol kanonikom Rehole sv. Augustína.