logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 64102
Meno kňaza : Garaj Jozef, CM
Pcmeno kňaza : garajjozefcm
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Garaj Jozef, CM, Ing. nar. 29.9.1949 v Záhorciach, ord. 4.9.1980; kap. 1990 Ba-Prievoz; far. 1990 Ba-Čuňovo, 1992 Ba-Prievoz; výp. 1.8.2005 tamtiež; školský kaplán 15.3.2007 Ba-sv.Vincenta de Paul

Číslo záznamu : 68340
Meno kňaza : Garaj Jozef, CM
Pcmeno kňaza : garajjozefcm
Názov knihy : Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Vydal SSV v Trnave 1993
Skratka knihy : Schem1993
Strany : 236
Poradie : 1290
Citát : GARAJ Jozef, CM, Ing.,
nar.: 29. 9. 1949 v Záhorciach, ord.: 4. 9. 1980, adresa: 821 05 Bratislava, ul. Parková 27.
Pôsobiská: Bratislava-Prievoz 1990 kaplán, Bratislava-Čuňovo 1990 farár, Bratislava-Prievoz 1992 farár