logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1953
Meno kňaza : Gabrieli, Ján
Pcmeno kňaza : gabrielijan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 582
Poradie : 155420
Citát : Gabrieli Joannes.E seminario s. Stephani qua theologus moralis 8. Nov. 1687. ordinatus. 22. Jul. 1688. investitus parochusin Vágszerdahely, hinc 18. Apr. 1691. transivit ad Nemcsény, sed ibidem tantum usque 28. Apr. ejusdem a. mansit. 13. Feb. 1694. investitus in Szebeléb, ubi 1717. successorem nactus.
Preklad : Ako študent morálnej teológie v seminári sv. Štefana bol 8. novembra 1687 vysvätený za kňaza. 22. júla 1688 bol ustanovený za farára v Dolnej Strede, odtiaľ prešiel 18. apríla 1691 do Nemčiňan, ale tam zostal iba do 28. apríla toho roka. 13. februára 1694 bol ustanovený v Sebechleboch, kde v r. 1717 dostal nástupcu.