logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1885
Meno kňaza : Franzenbach, Juraj
Pcmeno kňaza : franzenbachjuraj1812
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 577
Poradie : 154740
Citát : Franzenbach Georgius.Natus 15. Apr. 1812. Vetero-Budae. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 24. Junii 1835. ordinatus est. Cooperatorem egit in Diószegh annis quatuor, in Nagy-Magyar, in Egyházgelle annis tribus, in Zsigárd anno uno et mensibus septem, tandem in Vadkert mensibus novem. Unde 1844. administrator, ab 28. Febr. 1845. vero parochus in Bussa. † 3. Jan. 1870. ibidem.
Preklad : Narodil sa 15. apríla 1812 v Starom Budíne. Filozofiu a teológiu absolvoval v Trnave. 24. júna 1835 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil štyri roky v Sládkovičove, v Zlatých Klasoch, v Holiciach tri roky, v Žihárci rok a sedem mesiacov, napokon deväť mesiacov vo Vadkerte. V r. 1844 sa stal administrátorom, od 28. februára 1845 farárom v Bušinciach. Tam † 3. januára 1870.