logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 36700
Meno kňaza : Forgáč, Jozef
Pcmeno kňaza : forgacjozef
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 4540
Citát : FORGÁCS, Jozef
* nar. 1753 Turany – Turiec, ord. 1776, +3.11.1807 Ražňany
* štúdiá – Levoča, Sabinov, Jáger, vyššie š. – Jáger, 1776 kaplán, 1779 farár Plaveč, 1789 - 1807 Ražňany.
* B. 1804, č. 46. D. 1808, s. 190. Sch. 1807, s. 51;>