logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1848
Meno kňaza : Fontani, Michal
Pcmeno kňaza : fontanimichal
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 574
Poradie : 154370
Citát : Fontani Michael.Missus 9. Jan. 1763. pro capellano Miavam. 27. Mart. 1764. investitus in Turócz-Szent-Péter. Hinc 22. Apr. 1768. obtinuit investituram pro Tiszovnik, ubi usque 1772. operatus est.
Preklad : 9. januára 1763 bol poslaný za kaplána do Myjavy. 27. marca 1764 bol ustanovený v Turčianskom Svätom Petri. Nato 22. apríla 1768 obdržal úrad Horný Tisovník, kde pracoval až do r. 1772.

Číslo záznamu : 27841
Meno kňaza : Fontani, Michal
Pcmeno kňaza : fontanimichal
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 56
Poradie : 3520
Citát :
Fontani Michal
1763 kaplán, 1764 farár vo Sv. Petre, 1768-1772 v H. Tisovníku. NSP