logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27211
Meno kňaza : Felker, Andrej, SJ
Pcmeno kňaza : felkerandrejsj
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 1840
Citát : Felcker, Andrej (* 30. novembra 1698 Skalica – + 22. marca 1737 Žilina) — jezuita, superior, historik, geograf, PhDr., univ. prof.
Filozofiu študoval Štajerskom Hradci (Graz) a teológiu na univerzite v Trnave. Pôsobil ako profesor v jezuitských kolégiách a prednášal filozofiu na univerzitách v Trnave a v Košiciach. Bol profesorom v humanitných školách v Skalici a v Trenčíne. V rokoch 1736 a 1737 bol v Žiline superiorom, riaditeľom gymnázia, pôstnym exhortátorom a farárom. Predtým bol profesorom filozofie a etiky na univerzite v Košiciach.
Tlačou vydal v Košiciach v roku 1734 príležitostnú reč pri promócii bakalárov – „Celebriores Hungariae reges cum praeclaris pricipibus collati... humanitate Cassoviensi dicata“ (Významnejší uhorskí králi a kniežatá... prednesené predstaviteľmi košického meštianstva) – a v rokoch 1734 a 1735 dvojdielnu prácu o tajomstvách prírody a umenia – „Arcana naturae, & artis“ (Tajomstvá prírody a vied).
Známy bol aj ako Felker.

Číslo záznamu : 59252
Meno kňaza : Felker, Andrej, SJ
Pcmeno kňaza : felkerandrejsj
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 239-330
Poradie : 5520
Citát : FELKER, Andrej, SJ (* 30.11.1698 Skalica -+ 22.3.1737 Žilina) - univerzitný profesor, filozof.
Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 27.10.1716 v Skalici, kde si vykonal aj noviciát (1717-1718). Rok vypomáhal pri výchove mládeže v trnavskom kolégiu (1719), potom odišiel do Štajerského Hradca na štúdiá filozofie (1720-1722). Ako magister vykonával pedagogickú prax vyučovaním gramatiky v Skalici (1723), v Trenčíne (1724), kde bol aj riaditeľom seminára, neskôr vyučoval humanitné náuky v Skalici (1725). Teológiu vyštudoval na Trnavskej univerzite (1726-1730), tretiu probáciu si konal v Banskej Bystrici (1731). V r.1732-1735 prednášal na Košickej univerzite etiku i filozofiu a bol špirituálom. Od 2.2.1734 profes so štyrmi slávnostnými sľubmi. Posledné roky svojho života pôsobil v Žiline ako superior domu a správca farnosti (1736-1737). Je autorom príležitostnej reči pri promócii univerzitných bakalárov Celebriores Hungariae reges cum praeclaris principibus collati... ab humanitate Cassoviensi dicata (Významnejší uhorskí králi a kniežatá... prednesené predstaviteľmi košického meštianstva, Košice 1734) a práce o tajomstvách prírody a umenia Arcana naturae et artis 1-2 (Tajomstvá prírody a vied, Košice 1734-1735).
Lit.: Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographi-cus personarum Provinciae Austriae Societatis lesu (1551-1773). Pars I. Rím 1987, s.326.
JÚLIUS SLANÝ