logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27815
Meno kňaza : Felix, Vojtech
Pcmeno kňaza : felixvojtech
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 53
Poradie : 3260
Citát :
Felix Vojtech
N. 19.IX.1882 v Solnoku, o.1905, kaplán na St. Horách, Kr .Baniach, Vrútkach, Vrícku, 1909 prebendát a katechéta na dievč školách v BB, 1912 SF, 1918 farár vo Vrícku, 1931 D, 1932 SF, 1933 farár v Sebedraží, 1939 VAD 1954 v. v. Z. 7.I.1957.

Číslo záznamu : 30745
Meno kňaza : Felix, Vojtech
Pcmeno kňaza : felixvojtech
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 24
Poradie : 1800
Citát : Felix Vojtech
N. 19.9.1882 v Solnoku. O. 10.9.1905. K na St. Horách, Kr. Baniach, 1906 v N. Bani, 1908 v Žarnovici,Vrútkach, Vrícku. 1909 PB a prof. náb. na dievč. školách v BB. 1912 SF, 1918 F vo Vrícku, 1931 D. 1932 SF, 1933 F vo Sv. Mare. 1940 n. o. 1945 výp. duch v Sebedraží. 1954 n. o. Z. 7.1.1957 v Krahuliach.